Wat wilden we bereiken?

Een aantrekkelijk, groen en landelijk buitengebied, dat in combinatie met de vitale dorpskernen aan iedere huidige en toekomstige inwoner en bezoeker een prettige en sociale leefomgeving biedt, waar People (sociaal), Planet (milieu) en Profit (economie) hand-in-hand gaan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.6.1

Het verankeren van de C2C uitgangspunten binnen onze organisatie en bij het bedrijfsleven, onderwijs en onze burgers.

De C2C ambitie voor de komende 3 jaar in het actieplan 2017 is vastgesteld als percentage van de inkoopvolume van het jaarlijks vast te stellen Inkoopjaarplan. In het kader van het bewaken van de resultaten wordt jaarlijks bij het opstellen van het inkoopjaarplan voor het komende jaar op basis van het beoogde percentage concreet benoemd welke projecten C2C worden ingekocht. Voor 2018 zijn die projecten inmiddels benoemd.C2C in aanbestedingen wordt toegepast in: - Groote Hoeven / Uitbreiding foyer SCC de Ruchte / Uitbreiding gemeenschapshuis de Weijers / sloop Pauluskerk / zonnepanelen op de Postel (postcoderoosproject), Gemeentehuis en SCC de Ruchte. Onderwerp is ook als speerpunt opgenomen in de Programmabegroting 2018.

Zijn we tevreden?

Uw raad heeft een hoge ambitie gesteld t.a.v. C2C circulaire economie. Middels het actieplan met de werknaam Someren Natuurlijk Duurzaam zijn we op de goede weg om deze ambitie in te vullen. Diverse concrete resultaten zijn bereikt in 2017. Maar we zijn er natuurlijk nog niet en zullen er ook aan het einde van de looptijd van het huidige programma eind 2018 nog niet zijn. Wij zullen u t.z.t. een reportage bieden voorzien van een advies over de voortgang van C2C doelstelling in onze gemeente.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Circulariteit (C2C) maakt een integraal onderdeel uit van de landelijke kaders voor energiereductie. De randvoorwaarden daarbij zijn:

  • Een duidelijk einddoel; waartoe draagt een C2C-ontwikkeling bij?
  • Focusgebieden; een 3 tot 5 tal focusgebieden waarmee concrete invulling wordt gegeven aan de C2C-doelstelling.
  • Concrete acties die bijdragen aan het realiseren van het einddoel.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Cradle 2 cradle*

30.000

11.312

Totaal

30.000

11.312