Geachte lezer,

Deze jaarstukken gaan in op de gemeentelijke inspanningen en de geleverde prestaties in 2017.

Financieel resultaat 2017

De gemeente Someren sluit het jaar 2017 financieel af met een negatief resultaat van € 199.000,--.

Vaststelling jaarstukken

De jaarstukken, die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, van de gemeente Someren worden op 28 juni 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl).

Wij weten dat de totstandkoming van de jaarstukken 2017 de nodige inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor onze dank betuigen.

Someren, 22 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,
D. Blok