In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en de
raming na wijziging van de mutaties in de reserves van de programmarekening.  

Toevoegingen

Onttrekkingen

Mutaties reserves

Progr.

Rekening
2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Afwijking

01

0

0

-20

-20

-20

-20

0

02

0

0

-3

-3

-3

-3

0

03

512

323

-584

-317

-72

6

-78

04

75

54

-165

-194

-90

-140

50

05

105

69

-202

-257

-97

-188

91

06

0

0

-136

-114

-136

-114

-22

07

261

277

-952

-1.227

-691

-950

259

08

0

0

-229

-577

-229

-577

348

09

39

39

-127

-129

-88

-90

2

10

2.811

1.036

-2.717

-3.781

94

-2.745

2.839

11

567

531

-625

-714

-58

-183

125

Totalen

4.370

2.329

-5.760

-7.333

-1.390

-5.004

3.614