Wat wilden we bereiken?

We willen intensief samenwerken met omliggende gemeenten om invulling te geven aan onze taken. Samen optrekken en delen van verantwoordelijkheden hoort daar bij.
De samenwerking vindt plaats op meerdere niveaus:

  1. Lokaal: met buurgemeente Asten
  2. Subregionaal: met de Peelgemeenten
  3. Regionaal: binnen Metropoolregio Eindhoven, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.1.1

Belasting samenwerking

Overdracht aan BSOB heeft plaatsgevonden.

1.1.2

Samenwerkingsverband Wmo, Jeugd, BMS

Jaarstukken 2016 vanuit Peel 6.1 (Helmond) zijn middels een informatieve notitie aan de raad aangeboden.

1.1.3

Evaluatie MRE

Evaluatierapport is besproken in raadsvergadering van 28-9-2017. Reactiebrief is op 3-10-2017 verstuurd.

Zijn we tevreden?

Zoals bij het onderdeel "Wat hebben we hiervoor gedaan" zijn de activiteiten die we wilden uitvoeren daadwerkelijk in 2017 uitgevoerd. Natuurlijk zijn er de nodige aanloopproblemen geweest met de start van de GR Peelgemeenten maar deze zijn opgepakt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Bedrijfsplan belastingsamenwerking waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Vastgestelde afspraken met betrekking tot de samenwerking WMO, Jeugd en BMS
  • Vastgestelde opdracht tot evaluatie MRE

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   D. Blok   
Ambtelijk:   T. van Leeuwen

Wat heeft het gekost?

Belastingsamenwerking: In de zomernota 2016 is hiervoor een budget aangevraagd.
WMO, Jeugd, BMS: De kosten worden gedekt uit reguliere budgetten.
Evaluatie MRE: De kosten worden door MRE gedragen.