Wat wilden we bereiken?

Bieden van voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen in Someren-Dorp en Someren-Eind voor bedrijven uit Someren en Asten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.2.1

Uitgeven van het bedrijventerrein Witvrouwenbergweg.

In het noordelijk gedeelte van het bedrijventerrein zijn 2 percelen nog niet verkocht, maar wel in optie uitgegeven. In het zuidelijk gedeelte resteert nog ca. 0,5 hectare grond. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

4.2.2

Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

Periode voor inspraak- en vooroverleg is verstreken. Er zijn circa 20 reacties ingekomen, deze moeten nog beoordeeld worden.

4.2.3

Herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

De thema's waarop we bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje willen revitaliseren zijn burgerwoningen, infrastructuur en water. Voor de aanpak van Half Elfje is door de Raad extra budget ter beschikking gesteld. Begin 2018 vindt verdere planvorming plaats.

4.2.4

Uitgeven van bedrijventerrein 't Vaartje I.

Alle kavels in het uitbreidingsgedeelte Hoog Vaartje zijn uitgegeven. Op het voormalig terrein van Bakker Beton is nog circa 7.000 m2 bedrijfsgrond beschikbaar, waarvan 3.500 m2 in optie is uitgegeven. De aanleg van een nieuwe insteekweg op het Bakker Beton terrein is in voorbereiding. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

4.2.5

Uitgeven van bedrijventerrein Lage Akkerweg III.

In totaal zijn 13 percelen al verkocht. De nog niet verkochte percelen zijn op één na alle in optie uitgegeven. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

De uitgifte van onze bedrijventerreinen heeft ook gedurende het afgelopen dienstjaar voortvarend gelopen. De nog resterende kavels gaan vanaf 2018 als regulier werk op de markt brengen.
Met de bestemmingsplanprocedure en herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje liggen we op schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Voldoende interesse van bedrijven voor de aankoop van bedrijfsgrond.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten voor 't Vaartje I, Lage Akkerweg III en Witvrouwenbergweg zijn opgenomen in de betreffende grondexploitatie. Vanuit de beheersbegroting van wegen, groen en riolering wordt het benodigde bedrag beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje (zie 3.2 Onderhoud wegen).