Rekening   
2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 voor wijziging

Lasten

01

Bestuur en dienstverlening

-2.051

-1.992

-1.671

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

-2.513

-1.962

-1.498

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-4.714

-4.372

-3.534

04

Economische zaken en toerisme

-556

-686

-514

05

Milieu en water

-3.840

-3.609

-3.367

06

Sport en cultuur

-2.454

-2.407

-2.234

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

-10.251

-10.724

-10.292

08

Onderwijs

-1.423

-1.523

-1.320

09

Werk en inkomen

-7.065

-6.325

-5.662

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-8.326

-12.884

-10.236

11

Algemene dekkingsmiddelen

-440

-652

-1.221

OVERIG

Overige kpl

-5.526

-5.157

-5.129

*

Overhead

-4.919

-4.813

-4.770

Baten

01

Bestuur en dienstverlening

408

336

304

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

527

66

66

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

664

460

219

04

Economische zaken en toerisme

415

487

382

05

Milieu en water

3.575

3.346

3.351

06

Sport en cultuur

607

529

484

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

396

439

397

08

Onderwijs

157

128

99

09

Werk en inkomen

3.684

2.920

2.908

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

9.306

10.993

9.548

11

Algemene dekkingsmiddelen

27.056

27.197

26.779

OVERIG

Overige kpl

5.526

5.157

5.129

*

Overhead

165

43

12

Totaal Baten

52.486

52.101

49.678

Totaal saldo van baten en lasten

-1.592

-5.005

-1.770

Toevoegingen

Lasten

01

Bestuur en dienstverlening

0

0

0

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

0

0

0

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

-512

-323

-143

04

Economische zaken en toerisme

-75

-54

-54

05

Milieu en water

-105

-69

-69

06

Sport en cultuur

0

0

0

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

-261

-277

0

08

Onderwijs

0

0

0

09

Werk en inkomen

-39

-39

0

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-2.811

-1.036

-1.036

11

Algemene dekkingsmiddelen

-567

-531

-330

Onttrekkingen

Baten

01

Bestuur en dienstverlening

20

20

0

02

Openbare orde en veiligh / Integr handh

3

3

3

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

584

317

42

04

Economische zaken en toerisme

165

194

121

05

Milieu en water

202

257

139

06

Sport en cultuur

136

114

55

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

952

1.227

307

08

Onderwijs

229

577

480

09

Werk en inkomen

127

129

0

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.717

3.781

1.885

11

Algemene dekkingsmiddelen

625

714

371

Totaal Onttrekkingen

5.760

7.333

3.403

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

1.390

5.004

1.771

Resultaat

-199

0

0