Wat wilden we bereiken?

Een solide en effectief veiligheidsbeleid in de zes Peelgemeenten, waarbij wordt samengewerkt tussen gemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.2.1

Uitvoeren van de actiepunten 2017, uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018

Rapportage wordt in voorjaar 2018 beschikbaar gesteld. Deze wordt opgenomen in de Raadplanning van 2018.

Zijn we tevreden?

Het uitvoeren van het actieprogramma loopt op schema. Een gehele afronding 2017 is nog niet te rapporteren omdat enkele projecten doorlopen in 2018. Conform toezegging wordt aan de gemeenteraad in het voorjaar van 2018 een rapportage voorgelegd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

  • Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Peelland 2015-2018
  • Samenwerking met interne en externe ketenpartners
  • Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal)

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   D. Blok
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten zijn gedekt uit reguliere budgetten. Daarnaast is in 2017 éénmalig € 19.500,- van het positief resultaat van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over 2016 ingezet voor projecten van Integraal Veiligheidsbeleid.