Wat wilden we bereiken?

Sporten is cruciaal voor een gezonde leefstijl. Middels een passend voorwaardenscheppend sportaccommodatie-, sportsubsidie- en gebruiksvergoedingen-/ tarievenbeleid willen we zoveel mogelijk inwoners van Someren de mogelijkheid bieden om te bewegen/sporten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

6.1.1

Uitvoeren van regulier (sport) beleid.

Het gemeentelijk sportbeleid, bestaande uit onder meer accommodatie-, subsidie-, en tarievenbeleid, wordt regelmatig gemonitord. Daar waar aanpassingen, wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk of wenselijk zijn om de Somerense inwoners (nog meer) tot bewegen te brengen zullen voorstellen worden ontwikkeld. In dit verband wordt onder meer gewezen op de start van het project buurtsportcoaches/ sportimpuls in september 2016. De financiering van dit project is gegarandeerd tot en met augustus 2019. Medio 2018 zal derhalve moeten worden gestart met onderzoek naar haalbaarheid vervolg.

Zijn we tevreden?

Wij zijn tevreden over de resultaten van het buurtsportcoaches/sportimpuls project. In een samenwerkingsmodel werken bedrijfsleven, verenigingen, scholen en de gemeente samen aan de landelijke beweegnorm. Voorwaarde voor een gezond sportklimaat zijn de accommodaties die we ook in 2017 weer zowel kwalitatief als kwantitatief op niveau hebben kunnen houden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Het handhaven van het huidige gemeente sportbeleid inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten zijn gedekt uit reguliere budgetten.