Wat wilden we bereiken?

Geen geluidsoverschrijding op woningen op de B- en eindmeldingslijst tegen geluidshinder verkeer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.4.1

Geluidshinder verkeer op woningen.

Het project is in uitvoering. De totale saneringsvoorraad van woningen wordt in fases uitgevoerd. Voor de eerste fase is de ODZOB het saneringsprogramma aan het opstellen. In maart 2017 heeft BSV ingestemd met de aangepast versie van het saneringsprogramma. De AWB procedures hebben voor zienswijze ter inzage gelegen, hier zijn geen zienswijze op ingediend. In juli 2017 hebben de woningen in de eerste fase een informatiebrochure ontvangen. In het najaar is gestart met de inventarisatie van de woningen (papier, schouw, herberekeningen e.d.)Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

Het project geluidhinder verkeer op woningen loopt schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Uitvoering binnen de beschikbare subsidie, aangevuld met autonome middelen van de gemeente Someren.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Lasten advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer*

117.800

40.798

Baten advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer*

-65.000

-40.798

Totaal

52.800

0