De paragraaf kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Met het onderhoud van kapitaalgoederen zijn vaak grote bedragen gemoeid. Met name de onderhoudskosten voor de volgende kapitaalgoederen vormen een substantieel deel van de jaarlijkse exploitatiekosten:

  • Onderhoud Wegen
  • Onderhoud Riolering
  • Onderhoud Groen
  • Onderhoud Gebouwen

De uitgaven aan kapitaalgoederen bedragen per gemeente gemiddeld 15% van de begroting.

Daarom is het belangrijk om kritisch te kijken naar het onderhoud van deze kapitaalgoederen.