Wat wilden we bereiken?

Behoud van voldoende, kwalitatief hoogwaardige en economisch renderende detailhandelsvoorzieningen in de kerkdorpen en in het kernwinkelgebied van Someren-Dorp.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.3.1

Faciliteren van ondernemers, meedenken in gewenste ontwikkelingen en investeren in de openbare ruimte.

In 2017 hebben we samen met OVS en Rabobank het traject 'De Nieuwe Winkelstraat' doorlopen. Het rapport is gereed, maar het eindgesprek moet nog plaatsvinden. Uiteindelijk heeft dit traject nog niet geleid tot een afname van de leegstand of tot een structurele verbetering van ons kernwinkelgebied. In 2018 pakken we deze uitdaging met OVS en Rabobank weer op. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

4.3.2

Samenwerken in en subsidiëren van de economische paragraaf van de Ondernemers Vereniging Someren met als doel behoud en versterking van (de leefbaarheid in) het centrum van Someren.

OVS heeft de verantwoording aangeleverd over de economische paragraaf 2017, op grond waarvan de jaarlijkse bijdrage van € 8.500 beschikbaar is gesteld. Tevens zit het traject van De Nieuwe Winkelstraat in een eindfase. Tot concrete, structurele versterking van de leefbaarheid in het centrum van Someren heeft het echter nog niet geleid. De uitdaging om de samenwerking nog beter vorm te geven is nog altijd aanwezig en krijgt in 2018 een vervolg. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

Ons winkel kerngebied vraagt continue aandacht. We kunnen niet tevreden zijn met de nog steeds bestaande leegstand. In 2018 zullen we dan ook samen met onze partners de verbetering verder aanpakken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Partijen die willen samenwerken en die kunnen blijven investeren in de publieke en private ruimten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   G. van Bussel
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

Begroting 2017 na wijziging

Werkelijk 2017

Economische paragraaf 2016-2019 (OVS)*

17.000

17.000

Totaal

17.000

17.000

De overige kosten voor detailhandel zijn gedekt uit reguliere budgetten.