De raad van de gemeente Someren bestaat per ultimo 2017 uit 17 raadsleden.

Jan Adriaans

Gem. Someren-Eind en Sluis XIII
Raadslid
Lid commissie Ruimte

Bart de Groot

Gem. Someren-Eind en Sluis XIII
Raadslid
Lid commissie Ruimte

Arjan Evers

CDA
Raadslid
Lid van de commissie Ruimte

Martie Jeuken

CDA
Raadslid en Voorzitter commissie Burger en Bestuur
Lid commissie Ruimte

Angeline Nagel-Maas

CDA
Fractievoorzitter
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Marco Stolwijk

Lijst Someren-Heide
Fractievoorzitter en Raadslid
Lid commissie Ruimte

Hans van Tulden

Lijst Someren-Heide
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Mariska Verheijen

PvdA
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Ellen Zegwaard-van der Kooij

CDA
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Gerard Claassen

Lijst 6/VVD
Raadslid
Lid commissie Ruimte

Henny Driessen

CDA
Raadslid
Lid van de commissie Ruimte

Jos Feijen

Gem. Someren-Eind en Sluis XIII
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Jules Klessens

Lijst 6/VVD
Fractievoorzitter
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Guido Schoolmeesters

Gem. Someren-Eind en Sluis XIII 
Raadslid, Voorzitter commissie Ruimte, lid commissie Burger en Bestuur

Rien van Dinther

Leefbaar Someren
Raadslid
Lid commissie Burger en Bestuur

Angelique v. Wissen

PvdA
Raadslid
Lid commissie Ruimte
Lid commissie Burger en Bestuur

Arnold Verhofstad

Leefbaar Someren
Fractievoorzitter
Raadslid
Lid commissie Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders

 • Gemeente Someren heeft een burgemeester en 3 wethouders
 • Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen

De volgende personen maken in 2017 deel uit van het college van burgemeester en wethouders:

Burgemeester A.P.M. Veltman

Zandstraat 33, 5712 XX Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
tel. (privé) 0493-491629
e-mail: a.veltman@someren.nl  

Portefeuille

 • Burgerzaken en algemeen bestuur
 • Communicatie (inclusief dorps- en wijkraad)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Beheer gemeentehuis
 • Informatisering & Automatisering
 • Grondzaken (aan– en verkoop gronden)
 • Regionale samenwerking

Per 1 december 2017 heeft de heer Veltman na bijna 18 jaar zijn functie als burgemeester van de gemeente Someren neergelegd in verband met zijn pensioen. Op 4 december 2017 is de nieuwe burgemeester geïnstalleerd:

Burgemeester D. Blok

tel. (zakelijk) (0493) 494888e-mail: burgemeester@someren.nl

Wethouder A.H.M. van Bussel

Balisboom 26
5715 BZ Lierop
tel. (zakelijk) (0493) 494888
e-mail: g.vanbussel@someren.nl

Portefeuille

 • Economische zaken/ Bedrijventerreinen
 • Financiën
 • Participatiewet (Werk en inkomen)
 • Toerisme recreatie/ Heihorsten
 • Bossen & natuur
 • Sport, cultuur (inclusief accommodaties)
 • Faciliteren verenigingen (subsidiering en huisvesting)
 • Gemeenschapshuizen
 • Grondexploitatie (inclusief beheer gemeentelijke woningen)
 • Algemeen bestuur Peel 6.1

 

Wethouder ing. L.J.M. van de Moosdijk

Ter Craene 18, 5712 GD Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
e-mail: l.vandemoosdijk@someren.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening binnen en buiten bebouwde kom
 • Volkshuishuisvesting (keuze en inrichting woningbouwlocaties, prestatieafspraken woningcoöperaties)
 • Verkeer en infrastructuur
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • Waterbeheer en riool
 • Milieu

Wethouder T.C.W. Maas

Wiekenhof 5, 5712 MA  Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
e-mail: t.maas@someren.nl

Portefeuille

 • Maatschappelijke zorg en jeugd
 • Contacten met Wmo-raad en dorpscoöperaties
 • Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)
 • Bibliotheek (inclusief gebouw)

Samenstelling raadscommissies (per 31 december 2016)

Commissie Ruimte
Voorzitter: G.W.H.L. Schoolmeesters
Leden:
CDA: A.W. Evers, H.M.G. Driessen en M.A.J. Jeuken
Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII: J.L.M. Adriaans, B.A.G. de Groot en
H.J.M. Lammers (*)
Lijst 6/Wij zijn Someren: G.J.S. Claassen en H.W. Verhees (*)
Lijst Someren-Heide: H.B.M. van de Kruijs-Bouterse (*) en M.J.A.W. Stolwijk
PvdA: L.L. Dortmans (*) en mw. A.B. van Wissen
Leefbaar Someren: J.H.G.M. van Heel (*) en A.A.J.G. Verhofstad

Commissie Burger en Bestuur
Voorzitter: M.A.J. Jeuken
Leden:
CDA: T.A.J. van den Boomen (*) M.G.J. Meijer (*), mw. A.T.W. Nagel-Maas en mw. E. Zegwaard-van der Kooij
Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII:  J.F.H. Feijen en G.W.H.L. Schoolmeesters
Lijst 6/Wij zijn Someren: mw. A.M. van Doorn-Peerlings (*) en J.M.T.J. Klessens
Lijst Someren-Heide: J.H. van Tulden en F.A.J. Venmans(*)
PvdA: mw. M.C.T.M. Verheijen en mw. A.B. van Wissen
Leefbaar Someren: M.J.J. van Dinther en L.W. Blok (*)

(*) burgerleden

De Raadsgriffier
De gemeenteraad heeft een griffier, mevrouw J. Laurens Janse-Oostdijk. Zij ondersteunt en adviseert de raads- en burgerleden bij hun werkzaamheden. Zo is de griffier verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van voorstellen en het verloop van de raads- en commissie­ vergaderingen.
Daarnaast adviseert de griffier raadsleden hoe zij gebruik kunnen maken van de rechten die zij als raadslid hebben. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen of om zelf voorstellen in te dienen. Ook inwoners kunnen bij de griffier terecht voor nadere informatie over de mogelijkheden om in contact te komen met het bestuur.