Wat wilden we bereiken?

Tegenhouden van schaliegasboringen in Someren en omgeving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

5.1.1

Schaliegas

De ontwikkeling van het Rijk met betrekking tot schaliegas worden gevolgd. Op dit moment is er geen inhoudelijke mededeling te doen. Vanaf 2018 wordt dit als reguliere activiteit uitgevoerd.

Zijn we tevreden?

Wij houden de vinger aan de pols en daar waar nodig geven we de benodigde signalen af aan toezichthoudende instanties.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Kritisch zijn op de onderzoeken die vanuit het Rijk worden opgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:   L. van de Moosdijk
Ambtelijk:   G. Laeven

Wat heeft het gekost?

De kosten voor schaliegas zijn gedekt uit reguliere budgetten.